Anlegget eies og drives av Isfjorden Idrettslag på dugnad og består av to baner.

En skøyte- og hockeybanebane på 26*56 meter med hockeyvant. Denne banen har kjøleanlegg, banen er åpen ca 4-5 måneder hvert år i perioden oktober – mars. Banen er også åpent om våren-sommeren og høsten da med glatt betong som underlag.

En naturisbane på ca 50*35 meter med vant rundt halvparten av banen, denne islegges når været / temperaturen tillater det.
Vi har lave tre vant som på en lett måte monteres opp i forbindelse hockeyspilling der man for eksempel ønsker å lage flere mindre baner.

Like ved begge isflatene er det oppvarmet oppholdsrom og brakke til omskiftning og «pauser».

Langs den ene langsiden av banen med kjøleanlegg er det utendørsareal med benker og takoverbygg på lengde 22 meter.

Tilgang til toalett i klubbhuset ca 40 meter fra banen.
Det er mål samt diverse køller, keeper utstyr, baller og pucker til utlån. Vi har også noen hjelmer og skøyter som kan lånes.

Det er god plass til flere hockeybaner samt til fri leik og frigåing på skøyter.
Banene er først og fremst ment for frilek og uorganisert aktivitet.
Anlegget benyttes av skoler og barnehager på dagtid.

Adgangen til anlegget i forbindelse med egenaktivitet er gratis.

Husk at dette er en utendørsbane, dager med mye regn og stadig skiftende vær er vanskelige.

Så følg oss på Facebook for daglig oppdatert informasjon om baneforhold etc.