Årsmøte i Isfjorden IL avholdes Mandag 12.03.2018 KL 19:00 klubbhuset i Furulia. Dagsorden er satt. Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling og saksliste Velge møteleder, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Behandle innkomne...

26.01.2018 Isfjorden Innkalling til årsmøte i Isfjorden Idrettslag   Styret innkaller herved til årsmøte i Isfjorden Idrettslag. Årsmøtet avholdes den 12.03.2018 kl. 19.00 i Isfjorden Idrettslag sitt klubbhus i Furulia. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest innen to uker før årsmøtet...