Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i klubbhuset i Furulia den 27.08 kl 20.00. Sak til behandling er: Bygging av delvis oppvarmet garasje- og utstyrshus i Furulia / i nær tilknytning til skøyte- og hockeybanene.   Bakgrunn: Det er krevende og vanskelig å drive med vedlikehold uten oppvarmet...

Årsmøte i Isfjorden IL avholdes Mandag 12.03.2018 KL 19:00 klubbhuset i Furulia. Dagsorden er satt. Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling og saksliste Velge møteleder, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Behandle innkomne...

26.01.2018 Isfjorden Innkalling til årsmøte i Isfjorden Idrettslag   Styret innkaller herved til årsmøte i Isfjorden Idrettslag. Årsmøtet avholdes den 12.03.2018 kl. 19.00 i Isfjorden Idrettslag sitt klubbhus i Furulia. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest innen to uker før årsmøtet...