Årsmøte avholdes Mandag 25.03.2019 KL 19:00 klubbhuset i Furulia.Dagsorden er satt: Godkjenne de stemmeberettigedeGodkjenne innkalling og sakslisteVelge møteleder, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollenBehandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldingerBehandle idrettslagets regnskap i revidert standBehandle innkomne forslag og saker.Det er kommet inn en sak...

31.01.2019 Isfjorden Styret innkaller herved til årsmøte i Isfjorden Idrettslag. Årsmøtet avholdes den 25.03.2019 kl. 19.00 i Isfjorden Idrettslag sitt klubbhus i Furulia. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest innen to uker før årsmøtet dvs. innen 11/3.2018 enten pr post...