Ekstraordinært årsmøte Isfjorden IL

Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i klubbhuset i Furulia den 27.08 kl 20.00.

Sak til behandling er:

Bygging av delvis oppvarmet garasje- og utstyrshus i Furulia / i nær tilknytning til skøyte- og hockeybanene.

 

Bakgrunn:

Det er krevende og vanskelig å drive med vedlikehold uten oppvarmet areal og areal med takoverbygg for driftsmidler på en årstid der man ofte opplever streng kulde, snø og skiftende vær og samtidig benytter vann som en viktig del av vedlikeholdet av banen.

Isfjorden Il Skøytegruppe ønsker å bedre forholdene for banemannskapet og derigjennom også på lengre sikt bidra til å sikre driften avskøyte- og hockeybanene samt bedre tilbudet til de besøkende.

Bygging av delvis oppvarmet garasje og utstyrshus i Furulia vil:

  • Forenkle drifte og vedlikeholdet av banen betydelig.
  • Noe som igjen vil gjør det enklere å få tak i frivillige til å være med å drifte banen og anlegget under sesongen.
  • Sikre utstyr mot tjuveri / skade.
  • Forlenge levetiden samt forenkle reparasjoner og vedlikehold på maskiner og utstyr

 

Økonomi:

Garasje- og utstyrshuset er tenkt finansiert i sin helhet av Isfjorden Il ved skøytegruppen sine egne oppsparte midler samt tippemidler.

Gjennomføring:

Alt ansvar i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet tillegges Isfjorden IL Skøytegruppe.

Nærmere prosjektbeskrivelse, tegninger samt spesifisert budsjett med videre vil presentert på møtet, dette kan på forespørsel også sendes ut pr e post.

Eventuell forespørsel om ytterligere opplysninger sendes til post@isfjordenil.no

 

Isfjorden IL Skøytegruppe

Joachim H Torp – Thomas Brekken – Ola Grøtta – Alexander Tetlie – Martin Haugan