Fair Play / Handshake for Peace

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

 

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

 

Handshake for peace er en forpliktende symbolhandling som viser at man respekterer hverandre og handler i tråd med fair play.

 

Isfjorden Idrettslag følger de retningslinjene fra Norges Fotballforbund om Fair Play og Handshake for Peace.

 

Alle kamper i regi av Isfjorden Idrettslag begynner med Handshake for peace.