Isfjorden IL Sportsplan
 1. Innledning
 2. Verdier – Visjoner – Mål
 3. Strukturen i fotballgruppa
 4. Sportslig organisering
 5. Sportslig leder
 6. Krav til IIL fotball som klubb
 7. Krav til den enkelte spiller
 8. Den Røde Tråden
 9. Trening og trenerrollen
 10. Hospitering, differensiering, spesialisering og egentrening
 11. Aktiviteter, turneringer, fotballskoler
 12. Barnefotball
 13. Aak-Avtalen

Formålet med sportsplanen er å utvikle barne- og ungdomsfotballen i Isfjorden IL. Den skal være et verktøy til rettledning for trenere og personer i og rundt lagene, samt legge grunnlaget for fornuftig og målrettet opplæring i et godt miljø.

 

Sportsplanen skal bidra til at IIL skal være best på spillerutvikling i Rauma.

 

Sportsplanen er utarbeidet av styret i IIL fotball 2017 og vedtatt på styremøte 29.10.2017

 

Denne versjonen er en videreutviklet plan tuftet på Plan for klubbutvikling for Isfjorden IL fotball fra 2007.

 

Du kan laste ned hele Sportsplanen her til høgre i .pdf form.