Innkalling til årsmøte i Isfjorden Idrettslag 2019.

31.01.2019 Isfjorden

Styret innkaller herved til årsmøte i Isfjorden Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 25.03.2019 kl. 19.00 i Isfjorden Idrettslag sitt klubbhus i Furulia.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest innen to uker før årsmøtet dvs. innen 11/3.2018 enten pr post til

Isfjorden IL, Postboks 84, 6339 Isfjorden

Eller til e post

post@isfjordenil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Isfjorden Idrettslag sin hjemmeside.
isfjordenil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret