Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest?
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten? 
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem har ansvaret for dette?
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara.

Ansv. Politiattest IIL

Hovedstyret kontaktperson Joachim H Torp
Tlf: 957 57023
post(at)isfjordenil.no

Ext. Lenker

Filer

Programmer

Søknadsprosedyre - for den som skal søke

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.
Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.
Innhenting av politiattest er gratis.

Steg for steg - for den i klubben som er ansvarlig
  • Finn ut hvem i klubben det skal innhentes politiattest fra og lag en oversikt over disse
  • Fyll ut følgende skjema og send til de aktuelle personene du skal innhente politiattest fra.
  • Legg ved en beskrivelse av hvordan den enkelte går frem for å søke, og legg også ved følgende link. Det tar maks 2 minutter å søke om politiattest på nett.
  • Personer under 18 år må sende søknaden per post. For denne gruppen sendes samme skjema med egen informasjon om at søknaden må sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.
  • Det er viktig at den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester lager et godt system for oppfølging av disse. Det skal lagres opplysninger om hvem som er avkrevd politiattest, at den er fremvist og dato for fremvisningen. Nye personer/trenere må legges inn i oversikten, og de som allerede har levert må levere på nytt hvert 3. år. Det er også anledning til å be om ny attest dersom en person skal utføre nye oppgaver i klubben.