Saksliste Årsmøte 2018

Årsmøte i Isfjorden IL avholdes

Mandag 12.03.2018 KL 19:00 klubbhuset i Furulia.

Dagsorden er satt.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge møteleder, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker, det er kommet inn to saker / forslag til behandling.
  • Vedta statutter æresmedlemskap i Isfjorden Idrettslag
  • Vedta opprettelse av prosjekt gruppe i forbindelse med mulig helårstrase Stormyra.
 1. Fastsette medlemskontingent 2019
 2. Vedta Idrettslagets budsjett
 3. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan
 4. Valg
  • Valg styremedlemmer/funksjoner i henhold til liste
  • To revisorer
  • Representanter til ting og møter

01.Saksliste.Isfjorden.IL.2018
02.Forslag.statutter æresmedlemskap.i.Isfjorden.Idrettslag
03.Opprettelse prosjektgruppe.mulig helårstrase.stormyra
04.Organisasjonsplan
05.VALG.2018
06.IIL-AVISA-73