Saksliste Årsmøte Isfjorden IL 2019

Årsmøte avholdes

Mandag 25.03.2019 KL 19:00 klubbhuset i Furulia.
Dagsorden er satt:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge møteleder, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  Det er kommet inn en sak / forslag til behandling. 
  Lov norm for Isfjorden IL
 7. Fastsette medlemskontingent 2020
 8. Vedta Idrettslagets budsjett
 9. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan
 10. Valg
  Valg styremedlemmer/funksjoner i henhold til liste
  To revisorer
  Representanter til ting og møter