Til medlemmene i Isfjorden Idrettslag

26.01.2018 Isfjorden

Innkalling til årsmøte i Isfjorden Idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Isfjorden Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 12.03.2018 kl. 19.00 i Isfjorden Idrettslag sitt klubbhus i Furulia.
Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest innen to uker før årsmøtet dvs. innen 26/2.2018 enten pr post til

Isfjorden IL, Postboks 84, 6339 Isfjorden

Eller på e-post til

post@isfjordenil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på Isfjorden Idrettslag sin hjemmeside.

http://isfjordenil.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned,
og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret